Linkbuilding - získavanie spätných odkazov

Linkbuilding alebo aj získavanie spätných odkazov patrí medzi najdôležitejšie časti SEO optimalizácie. Pod pojmom spätný odkaz rozumieme odkaz, ktorý smeruje na Vašu stránku z inej webovej stránky - tieto spätné odkazy vyhľadávače zaznamenávajú a zvyšujú hodnotenie Vašej stránky. Pri budovaní odkazov je dôležité dbať na to aké kvalitné sú odkazy, na relevanciu odkazov, počet odkazov a anchor texty, cez ktoré odkazuje odkaz na Vašu stránku. Vďaka pravidelnému a kvalitnému linkbuildingu získate okrem zvýšeného počtu návštevníkov z vyhľadávačov aj väčšiu návštevnosť z odkazujúcich stránok.

Náš tím SEO konzultantov dokáže pre Vás pravidelne získavať kvalitné, relevantné spätné odkazy. Ponúkame aj možnosť získať spatné odkazy jednorazovo - podľa požiadaviek zákazníkov. Stačí, keď skontaktujete nášho SEO konzultanta a dohodneme sa na konkrétnej stratégii získavania spätných odkazov.

Máte záujem o cenovú kalkuláciu? Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára

Kontaktný formulár


Tel: 0904 076 150